Trang chủ Luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội

PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

Là chương trình học giúp học sinh hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm trong chương trình THPT, đồng thời trang bị cho các em các kỹ năng chuyên biệt bám sát nội dung đề thi HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội. 

PAT-I (HSA) Luyện đề

PAT-I là giai đoạn thực chiến với đề thi để từ đó học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng tư duy, chuẩn bị tâm lí trước khi bước vào kì thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng luyện PAT HSA

Phòng luyện PAT HSA

Học phí trọn gói: 1.990.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thi thử ĐGNL ĐHQGHN

Thi thử ĐGNL ĐHQGHN

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Workshop hướng nghiệp HSA

Workshop hướng nghiệp HSA

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Tổng ôn cấp tốc luyện thi ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Tổng ôn cấp tốc luyện thi ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI