Trang chủ Luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội

PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

Là chương trình học giúp học sinh hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm trong chương trình THPT, đồng thời trang bị cho các em các kỹ năng chuyên biệt bám sát nội dung đề thi HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Luyện thi ĐHQG HN (2021 - 2022)

Luyện thi cấp tốc ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Luyện thi cấp tốc ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Học phí trọn gói: 1.200.000 đồng
Thời gian học: 90 ngày

Sách

Tổng ôn cấp tốc luyện thi ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Tổng ôn cấp tốc luyện thi ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI