Trang chủ Luyện thi vào 6 HM6 Tổng ôn môn Tiếng Việt

HM6 TỔNG ÔN

Dành cho học sinh thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao, trường điểm của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024