Trang chủ KHTN

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Khoa học tự nhiên 6

Học tốt Khoa học tự nhiên 6

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn KHTN lớp 6

Bứt phá 9+ môn KHTN lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI