Trang chủ Toán 11

Toán 11

Chương trình HỌC TỐT 11

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Toán 11 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Sách chuyên đề

Là cuốn sách giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để ứng dụng giải thành thạo các dạng bài tập bám sát chương trình phổ thông nhằm giúp học sinh đạt điểm số cao trên lớp.

Bứt phá 9+ môn Toán 11

Bứt phá 9+ môn Toán 11

Học phí khóa học: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 11

Hướng dẫn giải bài tập Toán 11

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sổ tay tra cứu nhanh

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Toán 11

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Toán 11

Học phí khóa học: 65.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Toán 11 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Ôn thi học kì II Toán 11 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021