Trang chủ Toán 11

Toán 11

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Toán 11 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2017-2018)

Ôn thi HKII Toán 11 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2017-2018)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018