Trang chủ Toán 11

Toán 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà (2018-2019)

Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019