Trang chủ Tiếng Việt

HỌC GIỎI - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

Là khóa học bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, trong đó chú trọng phát triển các năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic bằng cách tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và gần gũi với học sinh.

Học giỏi Tiếng Việt 1

Học giỏi Tiếng Việt 1

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày