Trang chủ Tiếng Việt

Tiếng Việt

Phát triển năng lực

Là khóa học giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic thông qua các hình ảnh, ví dụ minh họa thực tế và gần gũi xung quanh bé.

Phát triển năng lực Tiếng Việt 1 - cô Đinh Mỹ Anh

Phát triển năng lực Tiếng Việt 1 - cô Đinh Mỹ Anh

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Ngày bế giảng: 28-02-2022
Giáo viên: Cô Đinh Mỹ Anh