Trang chủ Tiếng Việt

Chương trình học trên trường

Tiếng Việt 1

Tiếng Việt 1

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn hè Tiếng Việt 1

Ôn hè Tiếng Việt 1

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày