Trang chủ Sinh học 11

Sinh học 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

Ôn luyện Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Ôn thi học kì I Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Ôn thi học kì II Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Ôn thi học kì II Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020