Trang chủ Sinh học 11

Sinh học 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công (2018-2019)

Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công (2018-2019)

Ôn luyện Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019