Trang chủ Sinh học 11

Sinh học 11

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Ôn thi học kì II Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019