Trang chủ Ngữ văn 6

Ngữ văn 6

Chương trình HỌC TỐT (2021 - 2022)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Ngữ văn 6 (12 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.700.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 6 (24 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 6 (36 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Giáo viên: Thầy Bảo Khôi