Trang chủ Ngữ văn 6

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Phòng luyện Topclass Ngữ văn 6

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 6

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLIVE Ngữ văn 6

TopClass iLIVE Ngữ văn 6

Học phí trọn gói: 12.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 6

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 6

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Bứt phá 9+ môn Ngữ văn lớp 6

Bứt phá 9+ môn Ngữ văn lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI