Trang chủ Ngữ văn 6

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

Topclass iLive Ngữ văn 6 (Bộ KNTT&CS và Bộ Cánh diều)

Topclass iLive Ngữ văn 6 (Bộ KNTT&CS và Bộ Cánh diều)

Học phí trọn gói: 3.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

Sách

Bứt phá 9+ môn Ngữ văn lớp 6

Bứt phá 9+ môn Ngữ văn lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI