Trang chủ Ngữ văn 6

Ngữ văn 6

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Ngữ văn 6 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Ôn luyện Ngữ văn 6 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Ngữ văn 6 (12 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 6 (24 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 6 (36 tuần)

MASTER Ngữ văn 6 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 6

Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 6

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ôn hè Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-10-2020