Trang chủ Khóa bổ trợ môn Tiếng Anh

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI MILO

KHÓA HỌC TIẾNG ANH NỀN TẢNG là Khóa học tiếng Anh được thiết kế ưu việt cho học sinh từ level 1 - level 3 ( trình độ tương ứng với lớp 3 - lớp 5), giúp học sinh tiếp thu dễ dàng và hiệu quả các nền tảng kiến thức nền tảng cơ bản và cần thiết.

Adventure English with Milo 1

Adventure English with Milo 1

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 2

Adventure English with Milo 2

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 3

Adventure English with Milo 3

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI