Trang chủ Khóa bổ trợ môn Tiếng Anh

ICAN IELTS

ICAN IELTS là dòng Sản phẩm đào tạo và định hướng thi IELTS 4 kĩ năng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế.

ICAN IELTS Introduction

ICAN IELTS Introduction

Học phí trọn gói: 5.770.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
ICAN IELTS Foundation

ICAN IELTS Foundation

Học phí trọn gói: 5.770.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
ICAN IELTS Preparation

ICAN IELTS Preparation

Học phí trọn gói: 10.500.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
ICAN IELTS Intensive

ICAN IELTS Intensive

Học phí trọn gói: 11.400.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
ICAN IELTS MASTER

ICAN IELTS MASTER

Học phí trọn gói: 14.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

SPEAKUP

Chương trình học tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng với giáo viên nhằm giúp các học viên phát triển ngôn ngữ tiếng Anh toàn diện

Speakup Lớp 1:1

Speakup Lớp 1:1

Học phí trọn gói: 10.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Speakup Lớp 1:2

Speakup Lớp 1:2

Học phí trọn gói: 7.200.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Speakup Lớp 1:3

Speakup Lớp 1:3

Học phí trọn gói: 4.500.000 đồng
Ngày bế giảng: 24-09-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Chinh phục ngữ pháp Tiếng Anh ứng dụng

Chinh phục ngữ pháp Tiếng Anh ứng dụng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Tổng hợp và phân biệt các kiến thức dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Tổng hợp và phân biệt các kiến thức dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Public Speaking (năm học 2021 - 2022)

Public Speaking (năm học 2021 - 2022)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Vũ Anh Tuấn

BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI MILO

KHÓA HỌC TIẾNG ANH NỀN TẢNG là Khóa học tiếng Anh được thiết kế ưu việt cho học sinh từ level 1 - level 3 ( trình độ tương ứng với lớp 3 - lớp 5), giúp học sinh tiếp thu dễ dàng và hiệu quả các nền tảng kiến thức nền tảng cơ bản và cần thiết.

Adventure English with Milo 1

Adventure English with Milo 1

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 2

Adventure English with Milo 2

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 3

Adventure English with Milo 3

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI