Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Ngữ văn

Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Ngữ văn

Luyện thi vào 10 không chuyên

Dành cho học sinh thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên cả nước.

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2019
HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2018-2019)

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2019