Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Ngữ văn

Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Ngữ văn

HM10 Tổng ôn

Dành cho học sinh thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên cả nước.

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 720.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 720.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 720.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
HM10 Tổng ôn Ngữ Văn TP. HCM - Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi

HM10 Tổng ôn Ngữ Văn TP. HCM - Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 720.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Thầy Bảo Khôi

Sách luyện thi vào 10

Luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
20+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Ngữ văn

20+ Video phân tích sai lầm thường gặp trong bài thi vào 10 và cách khắc phục - Môn Ngữ văn

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 360.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2022