Trang chủ Toán 1

Toán 1

Mathplay

Là chương trình ôn tập, tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, sinh động và dễ thực hành.

Mathplay lớp 1

Mathplay lớp 1

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI