Trang chủ Toán 1

Toán 1

Phát triển năng lực

Là khóa học giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic thông qua các hình ảnh, ví dụ minh họa thực tế và gần gũi xung quanh bé.

Phát triển năng lực Toán 1 - Cô Dư Thị Thanh Mai

Phát triển năng lực Toán 1 - Cô Dư Thị Thanh Mai

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Ngày bế giảng: 28-02-2022
Giáo viên: Cô Dư Thanh Mai
Hộp kiến thức

Hộp kiến thức

Học phí khóa học: 210.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI