Trang chủ Toán 1

Toán 1

Chương trình Học tốt (Tiểu học)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Toán 1 - Cô Dư Thị Thanh Mai

Học tốt Toán 1 - Cô Dư Thị Thanh Mai

Học phí trọn gói: 1.200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Dư Thanh Mai
Hộp kiến thức

Hộp kiến thức

Học phí khóa học: 0 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI