Trang chủ Toán 6

Toán 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT - HỌC GIỎI

HỌC TỐT là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

HỌC GIỎI là chương trình học bao gồm 01 khóa Ôn luyện kiến thức và 01 khóa Nâng cao kiến thức giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.

Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn
Nâng cao Toán 6 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Nâng cao Toán 6 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Nâng cao Toán 6 - Thầy Trần Tuấn Việt

Nâng cao Toán 6 - Thầy Trần Tuấn Việt

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn thi học kì I Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Ôn thi học kì II Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn thi học kì II Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình