Trang chủ Toán 6

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Học tốt Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Học tốt Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Lê Khánh Vy
Học tốt Toán 6 - Cánh Diều

Học tốt Toán 6 - Cánh Diều

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Toán 6 (12 tuần)

MASTER Toán 6 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 6 (24 tuần)

MASTER Toán 6 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 6 (36 tuần)

MASTER Toán 6 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Toán 6

Nâng cao Toán 6

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6

Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI