Trang chủ Toán 6

Toán 6

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng (2018 - 2019)

Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng (2018 - 2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Nâng cao

Dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, nắm được những phần kiến thức khó để hướng tới kỳ thi học sinh giỏi.

Nâng cao Toán 6 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2018-2019)

Nâng cao Toán 6 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Ôn thi học kì I Toán 6 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình