Trang chủ Toán 6

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Toán 6 - Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Lê Khánh Vy
TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Phòng luyện Topclass Toán 6

Phòng luyện Topclass Toán 6

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLIVE Toán 6

TopClass iLIVE Toán 6

Học phí trọn gói: 12.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

TopClass iTutor 1:1 Toán 6

TopClass iTutor 1:1 Toán 6

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Toán 6

Nâng cao Toán 6

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Cánh diều

Ôn thi học kì II Toán 6 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Sổ tay chinh phục kiến thức Toán, Anh, Khoa học tự nhiên lớp 6

Sổ tay chinh phục kiến thức Toán, Anh, Khoa học tự nhiên lớp 6

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6

Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI