Trang chủ Tiếng Việt 5

Chương trình HỌC GIỎI

Là chương trình học bám sát chương trình giáo dục phổ thông giúp học sinh vững kiến thức cơ bản, chắc phương pháp làm bài, từ đó tự tin đạt điểm cao các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Học giỏi Tiếng Việt 5 (2021-2022)

Học giỏi Tiếng Việt 5 (2021-2022)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Tiếng Việt 5

Nâng cao Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 425 ngày
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Nga
Chinh phục Tiếng Việt 5

Chinh phục Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa