Trang chủ Tiếng Việt 5

Tiếng Việt 5

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa
Ôn luyện Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Ôn luyện Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa

Nâng cao

Là nhóm khóa học dành cho học sinh có nhu cầu mở rộng, đào sâu và nâng cao kiến thức, phương pháp hướng tới kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh

Nâng cao Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa