Trang chủ Tiếng Việt 5

Tiếng Việt 5

Năm học 2018-2019

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2018-2019)

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2018-2019)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2017-2018)

Ôn thi HKII Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2017-2018)

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa