Trang chủ Tiếng Việt 5

Tiếng Việt 5

Năm học 2018-2019

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2018-2019)

Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa

Nâng cao

Dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, nắm được những phần kiến thức khó để hướng tới kỳ thi học sinh giỏi.

Nâng cao Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Nâng cao Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019