Trang chủ Tiếng Việt 5

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Tiếng Việt 5

TopClass iLearn Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLive Tiếng Việt 5

TopClass iLive Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Tiếng Việt 5

Nâng cao Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 425 ngày
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Nga
Chinh phục Tiếng Việt 5

Chinh phục Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa
Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Ôn hè Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa
Ôn thi học kì II Tiếng Việt 5

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Trần Thu Hoa