Trang chủ Lịch sử

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Lịch sử 10

Học tốt Lịch sử 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Giáo viên: Cô Trần Mai