Bứt phá 9+ môn KHTN lớp 6

Cuốn sách hệ thống hóa kiến thức có trong từng chuyên đề thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới theo 3 phân môn: Vật lí, Hóa học và Sinh học, đồng thời giúp học sinh tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp giải bài, nhằm giúp học sinh đạt tối đa điểm số các bài kiểm tra trên lớp.

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Sách Bứt phá 9+ môn KHTN lớp 6 được chia thành 3 phân môn thuộc nhóm KHTN. Mỗi phân môn gồm các nội dung:
  • Kiến thức cần nhớ: Tổng hợp các kiến thức trọng tâm trong mỗi bài học
  • Bài tập tự luyện: Bài tập ôn luyện lý thuyết và 1 số dạng bài tính toán có trong chương trình học
  • Đề kiểm tra cuối chủ đề: Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết 1 số các tình huống thuộc các nội dung mà học sinh được học.

Kết quả học tập

  • Nắm vững kiến thức trọng tâm trong chương trình SGK.
  • Nhận diện, biết cách làm các dạng bài có trong từng chuyên đề đặc biệt là các dạng bài nâng cao.
  • Có phương pháp làm bài hiệu quả cho từng dạng bài đồng thời bổ sung các phương pháp tư duy cũng như kĩ năng cần thiết để giải nhanh, chính xác từng dạng.

Đối tượng

  • Học sinh lớp 6 có mong muốn đạt được điểm cao các bài kiểm tra trên lớp.
  • Học sinh lớp 6 muốn củng cố lại kiến thức bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới, muốn học thêm các phương pháp giải hay cho từng dạng bài.

Đề cương khóa học