Trang chủ Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 3

Năm học 2018-2019

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh

Nâng cao

Dành cho đối tượng có nhu cầu tìm hiểu những kiến thức khó và hướng tới thi HSG (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khoá học này).


Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019