Trang chủ Tiếng Việt 3

HỌC GIỎI - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

Là khóa học bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, trong đó chú trọng phát triển các năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic bằng cách tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và gần gũi với học sinh.

Học giỏi Tiếng Việt 3 (Chương trình mới)

Học giỏi Tiếng Việt 3 (Chương trình mới)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Cánh diều

Ôn tập Tiếng Việt 3 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Tiếng Việt 3

Nâng cao Tiếng Việt 3

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày