Trang chủ Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 3

Năm học 2019-2020

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh