Trang chủ Tiếng Việt 3

Tiếng Việt 3

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh
Ôn luyện Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn luyện Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh

Nâng cao

Là nhóm khóa học dành cho học sinh có nhu cầu mở rộng, đào sâu và nâng cao kiến thức, phương pháp hướng tới kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh

Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-01-2021
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh