Trang chủ Toán 8

Toán 8

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018-2019)

Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Vũ Phương Thúy
Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018-2019)

Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Vũ Phương Thúy
Ôn luyện Toán 8 - Cô Phạm Thị Hồng (2018-2019)

Ôn luyện Toán 8 - Cô Phạm Thị Hồng (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Nâng cao

Dành cho đối tượng có nhu cầu tìm hiểu những kiến thức khó và hướng tới thi HSG (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khoá học này).


Nâng cao Toán 8 - Thầy Tạ Anh Sơn (2018-2019)

Nâng cao Toán 8 - Thầy Tạ Anh Sơn (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Thầy Tạ Anh Sơn
Nâng cao Toán 8 - Thầy Hoàng Ngọc Minh (2018-2019)

Nâng cao Toán 8 - Thầy Hoàng Ngọc Minh (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019