Trang chủ Toán 8

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Cánh diều

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Phòng luyện Topclass Toán 8

Phòng luyện Topclass Toán 8

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLIVE Toán 8

TopClass iLIVE Toán 8

Học phí trọn gói: 12.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

TopClass iTutor 1:1 Toán 8

TopClass iTutor 1:1 Toán 8

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chuyên đề trọng tâm Toán 8

7 chuyên đề trọng tâm Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Nâng cao Toán 8

Nâng cao Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Tạ Anh Sơn
Nâng cao Toán 8

Nâng cao Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thành thạo phương pháp làm bài Toán 8

Thành thạo phương pháp làm bài Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn
Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Vũ Phương Thúy
Ôn thi học kì II Toán 8

Ôn thi học kì II Toán 8

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn hè Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn hè Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình