Trang chủ Toán 8

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Toán 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLearn Toán 8 - Bộ Cánh diều

Topclass iLearn Toán 8 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLearn Toán 8 (Nâng cao)

Topclass iLearn Toán 8 (Nâng cao)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

Topclass iLive Toán 8

Topclass iLive Toán 8

Học phí trọn gói: 3.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLive Toán 8 (Nâng cao)

Topclass iLive Toán 8 (Nâng cao)

Học phí trọn gói: 7.360.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

iLIVE

iLIVE là hình thức học tập tương tác (học với giáo viên trực tuyến cùng lịch học cố định trong tuần)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 (iLIVE)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 (iLIVE)

Học phí trọn gói: 6.000.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chuyên đề trọng tâm Toán 8

7 chuyên đề trọng tâm Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thành thạo phương pháp làm bài Toán 8

Thành thạo phương pháp làm bài Toán 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn
Ôn thi học kì II Toán 8

Ôn thi học kì II Toán 8

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn hè Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn hè Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình