Trang chủ Toán 8

Toán 8

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện: 05.06.2018).

Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018 - 2019)

Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy (2018 - 2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Vũ Phương Thúy

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2017-2018)

Ôn thi HKII Toán 8 - Cô Bùi Thanh Bình (2017-2018)

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình