Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 LUYỆN ĐỀ môn Ngữ văn

HM10 Luyện đề

Là nhóm khóa học giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng làm bài thi vào 10 không chuyên qua các bài giảng chữa đề và luyện tập làm bài trên hệ thống đề thi tương đương đề thi chính thức của các tỉnh thành trên cả nước.

HM10 Luyện đề Ngữ văn (V1) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HM10 Luyện đề Ngữ văn (V1) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Ngữ văn (V2) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HM10 Luyện đề Ngữ văn (V2) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Ngữ văn (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HM10 Luyện đề Ngữ văn (Hà Nội) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Ngữ văn TP HCM - Cô Văn Trịnh Quỳnh An

HM10 Luyện đề Ngữ văn TP HCM - Cô Văn Trịnh Quỳnh An

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023

Phòng luyện HM10

Giúp học sinh cọ sát đề thi, luyện tập, làm quen với đề thi vào 10 của các tỉnh thành và trang bị, rèn luyện cách làm đề, phương pháp giải các dạng bài có trong đề thi.

HM10 Phòng luyện Ngữ văn (V1)

HM10 Phòng luyện Ngữ văn (V1)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Ngữ văn (V2)

HM10 Phòng luyện Ngữ văn (V2)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Ngữ văn (Hà Nội)

HM10 Phòng luyện Ngữ văn (Hà Nội)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Ngữ văn (HCM)

HM10 Phòng luyện Ngữ văn (HCM)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Giải mã đề thi vào 10 môn Ngữ văn

Giải mã đề thi vào 10 môn Ngữ văn

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI