Trang chủ Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 4

Chương trình HỌC GIỎI

Là chương trình học bám sát chương trình giáo dục phổ thông giúp học sinh vững kiến thức cơ bản, chắc phương pháp làm bài, từ đó tự tin đạt điểm cao các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Học giỏi Tiếng Anh 4 (2021-2022)

Học giỏi Tiếng Anh 4 (2021-2022)

Học phí khóa học: 1.000.000 đồng
Thời gian học: 810 ngày

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Hải Huyền
Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Đặng Tú Anh

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 4

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 4

Học phí trọn gói: 7.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI