Trang chủ Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 4

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Hải Huyền
Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Đặng Tú Anh

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 4

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 4

Học phí trọn gói: 7.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI