Trang chủ Tiếng Anh

HM6 LUYỆN ĐỀ

Là nhóm khóa học giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng làm bài thi vào 6 THCS chất lượng cao thông qua các bài giảng chữa đề và hệ thống đề thi tương đương đề thi chính thức. 

HM6 Luyện đề Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

HM6 Luyện đề Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 699.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024

Sách luyện thi vào 6

Sách chinh phục đề thi vào 6 môn Tiếng Anh

Sách chinh phục đề thi vào 6 môn Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI