Trang chủ Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chương trình Học tốt (Tiểu học)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Ôn hè Tiếng Việt 2

Ôn hè Tiếng Việt 2

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-10-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI