Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Toán

Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Toán

Luyện thi vào 10 không chuyên

Dành cho học sinh thi vào 10 không chuyên trong cả nước.

HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2018
HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2017-2018)

HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2017-2018)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2018

Luyện thi vào 10 chuyên

Dành cho học sinh thi vào 10 vòng 1, vòng 2 các trường THPT chuyên trong cả nước.

Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang (2018-2019)

Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang (2018-2019)

Học phí trọn gói: 1.400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang (2018-2019)

Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019