Trang chủ Sinh học 12

Sinh học 12

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019