Trang chủ Sinh học 12

Sinh học 12

Nền tảng 2021

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2021.

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Ôn thi học kì II Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020