Trang chủ Sinh học 12

Sinh học 12

HMLive

Là chương trình học thông qua hình thức livestream với nhiều giáo viên nổi tiếng trong các group học tập giúp học sinh ôn luyện, hệ thống kiến thức trọng tâm, luyện đề thi thử, nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019.

HMLive Sinh học 2019

HMLive Sinh học 2019

Học phí trọn gói: 2.400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Sinh học 12 - Thầy Công, Thầy Hiền (2018 - 2019)

Ôn thi HKI Sinh học 12 - Thầy Công, Thầy Hiền (2018 - 2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018