Trang chủ Sinh học 12

Chương trình học trên trường

Sinh học 12

Sinh học 12

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Sinh học 12

Ôn thi học kỳ Sinh học 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày