Trang chủ Luyện thi Đánh giá tư duy ĐH Bách Khoa Hà Nội

PAT-C (HUST) Tổng ôn toàn diện

Là chương trình học giúp học sinh hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm trong chương trình THPT, đồng thời trang bị cho các em các kỹ năng chuyên biệt bám sát nội dung đề thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Luyện thi ĐH Bách Khoa Hà Nội (2021 - 2022)

Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

Học phí trọn gói: 2.900.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Luyện đề thi Đại học Bách Khoa Hà Nội

Luyện đề thi Đại học Bách Khoa Hà Nội

Học phí trọn gói: 1.900.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022

Sách

Tốc chiến luyện đề Kiểm tra tư duy ĐHBKHN

Tốc chiến luyện đề Kiểm tra tư duy ĐHBKHN

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI