Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh lớp 6

Cuốn sách hệ thống hóa các từ vựng trọng tâm theo từng chủ điểm, các ngữ pháp theo từng chuyên đề, tổng hợp lý thuyết về trọng âm và ngữ âm mà học sinh cần nhớ bám sát theo chương trình mới; đồng thời cung cấp phương pháp làm bài, các dạng bài tập bám sát theo nội dung nhằm giúp học sinh tăng cường khả năng vận dụng vào việc xử lí các bài tập, tiến tới đạt điểm số cao trên lớp.  

Mô tả khóa học

Sách Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh lớp 6 gồm 2 phần chính:
 • Hệ thống từ vựng/ lý thuyết: Từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm - trọng âm được tách thành 3 chủ điểm lớn. Mỗi chủ điểm bao gồm:
  • Hệ thống từ vựng theo bảng bao gồm đầy đủ các nội dung về từ loại, ngữ nghĩa, phiên âm.
  • Tổng kết, hệ thống các kiến thức thuộc chủ điểm ngữ pháp và ngữ âm-trọng âm đó.
  • Cung cấp các ví dụ minh họa, các dấu hiệu nhận biết, đồng thời các chú ý đặc biệt cần lưu tâm trong quá trình làm bài.
 • Luyện tập: Cung cấp các dạng bài tập nằm trong kiến thức của chủ điểm.

Kết quả học tập

 • Nắm vững kiến thức trọng tâm trong chương trình SGK.
 • Nhận diện, biết cách làm các dạng bài có trong từng chuyên đề đặc biệt là các dạng bài nâng cao.
 • Có phương pháp làm bài hiệu quả cho từng dạng bài đồng thời bổ sung các phương pháp tư duy cũng như kĩ năng cần thiết để giải nhanh, chính xác từng dạng.

Đối tượng

 • Học sinh lớp 6 có mong muốn đạt được điểm cao các bài kiểm tra trên lớp.
 • Học sinh lớp 6 muốn củng cố lại kiến thức bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới, muốn học thêm các phương pháp giải hay cho từng dạng bài.

Đề cương khóa học