Trang chủ Toán 9

Toán 9

Chương trình HỌC TỐT - HỌC GIỎI

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

HỌC GIỎI là chương trình học giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.        

Toán 9 - Cô Bùi Thanh Bình

Toán 9 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Toán 9 - Thầy Hoàng Việt

Ôn luyện Toán 9 - Thầy Hoàng Việt

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy Hoàng Việt
Nâng cao Toán 9 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Nâng cao Toán 9 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải bài tập Toán 9

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Ôn hè Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-10-2020