Trang chủ Toán 9

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Học tốt Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Toán 9 - Thầy Hoàng Việt

Học tốt Toán 9 - Thầy Hoàng Việt

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Hoàng Việt

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Toán 9 (12 tuần)

MASTER Toán 9 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 9 (24 tuần)

MASTER Toán 9 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 9 (36 tuần)

MASTER Toán 9 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Tuyệt chiêu vẽ hình phụ giúp đạt điểm tối đa Hình học 9

Tuyệt chiêu vẽ hình phụ giúp đạt điểm tối đa Hình học 9

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Nâng cao Toán 9

Nâng cao Toán 9

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bải tập Toán 9

Hướng dẫn giải bải tập Toán 9

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI