Trang chủ Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ngữ văn 10 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Ngữ văn 10 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Ngữ văn 10 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Ôn luyện Ngữ văn 10 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019