Trang chủ Ngữ văn 10

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 10 - Bộ Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Phòng luyện Topclass Ngữ văn 10

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI