Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 11

Là cuốn sách tóm tắt kiến thức trọng tâm, bao gồm từ vựng và ngữ pháp trong từng Unit.

Mô tả khóa học

  • Cuốn sách giúp học sinh hệ thống từ vựng và ngữ pháp theo từng Unit.
  • Các ví dụ minh họa rõ ràng, dễ hiểu.

Các yêu cầu khóa học

Học sinh lớp 11 đã học kiến thức cơ bản.

Kết quả học tập

  • Học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm và ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống.
  • Học sinh có thể vận dụng kiến thức vào quá trình làm bài một cách hiệu quả.

Đối tượng

  • Tất cả học sinh lớp 11.
  • Học sinh mong muốn kiến thức được hệ thống lại một cách dễ hiểu, dễ tìm kiếm để có thể vận dụng kiến thức vào quá trình học tập và làm bài một cách hiệu quả.

Đề cương khóa học