Trang chủ Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Jenny Tú Anh
Ôn luyện Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Ôn luyện Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Jenny Tú Anh

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Học phí trọn gói: 7.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI