Trang chủ Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3

Năm học 2018-2019

Tiếng Anh 3 (10 năm) - Cô Bùi Tú Anh (2018-2019)

Tiếng Anh 3 (10 năm) - Cô Bùi Tú Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Jenny Tú Anh

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Học phí trọn gói:11.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 7.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019