Trang chủ Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3

Năm học 2019-2020

Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Cô Jenny Tú Anh

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 3

Học phí trọn gói: 7.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020