Trang chủ Tiếng Anh 3

Chương trình HỌC GIỎI

Là chương trình học bám sát chương trình giáo dục phổ thông giúp học sinh vững kiến thức cơ bản, chắc phương pháp làm bài, từ đó tự tin đạt điểm cao các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Học giỏi Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Học giỏi Tiếng Anh 3 (hệ 10 năm) - Cô Bùi Tú Anh

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Jenny Tú Anh