Trang chủ Tiếng Anh 5

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hương Omega