Trang chủ Tiếng Anh 5

Chương trình học trên trường

Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Khám phá 15 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

Thành thạo 20 chủ đề Tiếng Anh 5 (10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày