Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020