Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Chương trình HỌC TỐT 10

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách chuyên đề

Là cuốn sách giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để ứng dụng giải thành thạo các dạng bài tập bám sát chương trình phổ thông nhằm giúp học sinh đạt điểm số cao trên lớp.

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Học phí khóa học: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sổ tay tra cứu nhanh

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 10

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 10

Học phí khóa học: 65.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021