Trang chủ Tiếng Anh 10

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Học tốt Tiếng Anh 10 (Hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Học tốt Tiếng Anh 10 (Hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

Học tốt Tiếng Anh 10 - Cô Hương (Hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI