Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Chương trình HỌC TỐT 10

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 10 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn luyện Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020