Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh (2018-2019)

Ôn luyện Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh (2018-2019)

Ôn thi HKII Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Kiều Oanh (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019