Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện 10: 01.08.2018).

Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019