Trang chủ Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 năm học 2020 - 2021

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 10 năm học 2020 - 2021

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm)

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 10

Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 10

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 10 (hệ 10 năm)

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 10

Học phí khóa học: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 10

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 10

Học phí khóa học: 65.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI