Trang chủ Toán 12

Toán 12

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019