Trang chủ Toán 12

Toán 12

Nền tảng 2021

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2021.

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Toán 12 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Ôn thi học kì II Toán 12 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Ôn thi học kì I Toán 12 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Ôn thi học kì I Toán 12 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019