Trang chủ Toán 12

Toán 12

HMLive

Là chương trình học thông qua hình thức livestream với nhiều giáo viên nổi tiếng trong các group học tập giúp học sinh ôn luyện, hệ thống kiến thức trọng tâm, luyện đề thi thử, nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019.

HMLive Toán 2019

HMLive Toán 2019

Học phí trọn gói: 2.400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, Thầy Nguyễn Thanh Tùng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Toán 12 - Thầy Thiệu, Thầy Hà (2018-2019)

Ôn thi HKI Toán 12 - Thầy Thiệu, Thầy Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018