Trang chủ Toán 12

Toán 12

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng (2019-2020)

Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng (2019-2020)

Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Toán 12 - Thầy Hà, thầy Thiệu (2018-2019)

Ôn thi học kì II Toán 12 - Thầy Hà, thầy Thiệu (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019