Trang chủ Sinh học 10

Sinh học 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền

Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền

Ôn luyện Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà

Ôn thi học kì I Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà
Ôn thi học kì II Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà

Ôn thi học kì II Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà