Trang chủ Sinh học 10

Sinh học 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Ôn luyện Sinh học 10 - Thầy Đinh Đức Hiền (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà (2018 - 2019)

Ôn thi HKI Sinh học 10 - Cô Dương Thu Hà (2018 - 2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018
Giáo viên: Cô Dương Thu Hà