Trang chủ Hóa học 12

Hóa học 12

Nền tảng 2021

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2021.

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021