Trang chủ Hóa học 12

Hóa học 12

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2019-2020)

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Hóa học 12 - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2018-2019)

Ôn thi học kì II Hóa học 12 - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019