Trang chủ Hóa học 12

Hóa học 12

Năm học 2018-2019

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Năm học 2017-2018

Nền tảng Hóa học - Thầy Lê Đăng Khương (2017-2018)

Nền tảng Hóa học - Thầy Lê Đăng Khương (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 25-06-2018
Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Nền tảng Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 25-06-2018