Trang chủ Hóa học 12

TopUni Nền tảng

Là chương trình học giúp học sinh trang bị các kiến thức 12 và các kiến thức cơ bản cần thiết làm nền tảng cho các giai đoạn luyện thi tiếp theo.

TopUni Nền tảng Hóa học

TopUni Nền tảng Hóa học

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2025

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Những nền tảng cốt lõi luyện thi Hóa học

Những nền tảng cốt lõi luyện thi Hóa học

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Lí thuyết vô cơ Hóa học 12

Lí thuyết vô cơ Hóa học 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Hóa học 12

Ôn thi học kỳ Hóa học 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày