Lớp PAT ĐGNL VNU HCM (iLIVE)

Ôn luyện một cách đầy đủ, toàn diện các kiến thức trọng tâm, phương pháp, kĩ năng, công cụ cần thiết để chinh phục bài thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Học sinh được giáo viên trực tiếp hướng dẫn ôn luyện tất cả các phần Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề trong bài thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU HCM) với lịch học cố định trong tuần.
 • Giáo viên sẽ tuần tự hướng dẫn học sinh quá trình luyện thi từ Trang bị kiến thức nền tảng, Tổng ôn toàn diện tới Luyện đề
 • Bên cạnh bài tập sau mỗi buổi học, ở giai đoạn Luyện đề học sinh sẽ được tăng tốc rèn luyện kĩ năng qua phòng luyện hơn 10.000 câu hỏi
 • Giáo viên luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học sinh trong mỗi buổi học
 • Quan điểm của giáo viên là người huấn luyện, học sinh cần phải trải nghiệm, thực hành nhiều lần để có thể phát triển tư duy, thích ứng với đề thi rộng như đề thi ĐGNL.

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần tải tài liệu bài giảng/phiếu học tập nếu có và hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước khi tham gia buổi học
 • Học sinh chú ý nghe giảng, hỏi bài ngay khi không hiểu trong buổi học
 • Học sinh hoàn thành các bài tập ngay sau mỗi buổi học
 • Học sinh chủ động sắp xếp thời gian luyện tập nhiều lần trong phòng luyện để gia tăng kĩ năng làm bài

Kết quả học tập

 • Nắm được các kiến thức trọng tâm cần thiết cho kỳ thi ĐGNL VNU HCM
 • Biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ năng cho các câu hỏi đa dạng của đề thi ĐGNL
 • Thành thạo phương pháp, tích lũy được chiến thuật làm bài, chiến thuật sử dụng máy tính, chiến thuật phân bổ thời gian...

Đối tượng

Học sinh lớp 12 sử dụng kết quả thi ĐGNL VNU HCM xét tuyển vào các trường đại học.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

THÁNG 9

T9-Văn


T9-Toán


T9-Tiếng Anh


THÁNG 10

T10-Tiếng Anh


 • Loại từ & Giới từ & Reading: câu hỏi ý chính

  • (07/10/2023)
  • 2
  • 1
 • Mệnh đề quan hệ & Reading: câu hỏi đại từ

  • (14/10/2023)
  • 0
 • Mệnh đề trạng ngữ & Reading: câu hỏi từ vựng

  • (21/10/2023)
  • 0

T10-Văn


 • Các lỗi dùng từ thường gặp

  • (09/10/2023)
  • 0
 • Thành ngữ, tục ngữ, ca dao

  • (16/10/2023)
  • 0

T10-Toán


 • Những kiến thức trọng tâm về dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân

  • (11/10/2023)
  • 1
 • Bất phương trình - hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  • (18/10/2023)
  • 1
 • Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

  • (25/10/2023)
  • 1
 • Mệnh đề - logic

  • (01/11/2023)
  • 1

T10-Lịch Sử


 • Lịch sử thế giới cận - hiện đại

  • (23/10/2023)
  • 0

T10-Sinh


 • Tổng quan về đánh giá năng lực

  • (28/10/2023)
  • 0

T10-Hóa


 • Hóa học đại cương

  • (30/10/2023)
  • 0

T10-Địa Lí


 • Địa lí các quốc gia và khu vực

  • (04/11/2023)
  • 0

THÁNG 11

T11-Văn


 • Các yếu tố văn hoá dân gian

  • (06/11/2023)
  • 0
 • Luyện đề 01,02 - phần Ngôn ngữ Tiếng Việt

  • (27/11/2023)
  • 0

T11-Toán


 • Các phương pháp giải quyết bài toán logic nhóm tình huống (P1)

  • (08/11/2023)
  • 1
 • Các phương pháp giải quyết bài toán logic nhóm tình huống (P2)

  • (15/11/2023)
  • 1
 • Các phương pháp giải quyết bài toán logic nhóm tình huống (P3)

  • (29/11/2023)
  • 1

T11-Tiếng Anh


 • Các loại câu hỏi trong bài đọc

  • (11/11/2023)
  • 0
 • Luyện đề 01,02 - phần Ngôn ngữ Tiếng Anh

  • (02/12/2023)
  • 0

T11-Lịch Sử


 • Lịch sử Việt Nam từ 1858 - 1918

  • (13/11/2023)
  • 0
 • Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1954

  • (04/12/2023)
  • 0

T11-Sinh


 • Năng lực nhận thức kiến thức Sinh học

  • (18/11/2023)
  • 0

T11-Hóa


 • Phản ứng oxi hóa khử và sự điện li

  • (20/11/2023)
  • 0

T11-Vật Lí


 • Ôn tập kiến thức Vật lí 11

  • (22/11/2023)
  • 0

T11-Địa Lí


 • Địa lí tự nhiên

  • (25/11/2023)
  • 0

THÁNG 12

T12-Toán


 • Tổng hợp các kiến thức về khối tròn xoay

  • (06/12/2023)
  • 0
 • Các bài toán trọng tâm về hàm số

  • (08/12/2023)
  • 0
 • Một số bài toán mũ – logarit

  • (11/12/2023)
  • 1

T12-Sinh


 • Năng lực tìm hiểu thế giới sống

  • (14/12/2023)
  • 0

T12-Hóa


 • Đại cương hóa học hữu cơ – Hydrocarbon – Nhóm chức

  • (17/12/2023)
  • 0

T12-Vật Lí


 • Ôn tập kiến thức Vật lí 12 (chương I, II, III)

  • (20/12/2023)
  • 0
 • Ôn tập kiến thức Vật lí 12 (chương IV, V, VI, VII)

  • (23/12/2023)
  • 0

T12-Địa Lí


 • Địa lí dân cư và ngành kinh tế

  • (26/12/2023)
  • 0

T12-Văn


 • Luyện đề 03,04 - phần Ngôn ngữ Tiếng Việt

  • (29/12/2023)
  • 0

T12-Tiếng Anh


 • Luyện đề 03,04 - phần Ngôn ngữ Tiếng Anh

  • (01/01/2024)
  • 0

THÁNG 1

T1-Lịch Sử


 • Lịch sử Việt Nam 1954 - 2000

  • (04/01/2024)
  • 0
 • Luyện đề LS 01-05

  • (07/01/2024)
  • 0

T1-Toán


 • Các phương pháp xử lí số liệu trong bài toán thống kê (P1)

  • (10/01/2024)
  • 0
 • Các phương pháp xử lí số liệu trong bài toán thống kê (P2)

  • (13/01/2024)
  • 0
 • Luyện đề số 01 + 02 (Phần toán học, tư duy logic, phân tích số liệu)

  • (16/01/2024)
  • 0

T1-Sinh


 • Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn

  • (19/01/2024)
  • 0
 • Luyện đề SH 01-05

  • (22/01/2024)
  • 0

T1-Hóa


 • Giải quyết vấn đề bài toán lớn

  • (25/01/2024)
  • 0

T1-Địa Lí


 • Địa lí các vùng kinh tế

  • (28/01/2024)
  • 0

T1-Văn


 • Luyện đề 05,06 - phần Ngôn ngữ Tiếng Việt

  • (31/01/2024)
  • 0

T1-Vật Lí


 • Phương pháp đọc hiểu và xử lí thông tin khoa học Vật lí

  • (03/02/2024)
  • 0

T1-Tiếng Anh


 • Luyện đề 05,06 - phần Ngôn ngữ Tiếng Anh

  • (06/02/2024)
  • 0

THÁNG 2

T2-Hóa


 • Luyện đề HH 01-05

  • (09/02/2024)
  • 0

T2-Toán


 • Luyện đề số 03 + 04 (Phần toán học, tư duy logic, phân tích số liệu)

  • (12/02/2024)
  • 0
 • Luyện đề số 05 + 06 (Phần toán học, tư duy logic, phân tích số liệu)

  • (15/02/2024)
  • 0

T2-Địa Lí


 • Luyện đề ĐL 01-05

  • (18/02/2024)
  • 0

T2-Vật Lí


 • Phân tích cấu trúc đề phần Vật lí. Chữa đề 1 - 4

  • (21/02/2024)
  • 0

T2-Tiếng Anh


 • Luyện đề 07,08 - phần Ngôn ngữ Tiếng Anh

  • (24/02/2024)
  • 0

T2-Văn


 • Luyện đề 07,08 - phần Ngôn ngữ Tiếng Việt

  • (27/02/2024)
  • 0

T2-Sinh


 • Luyện đề SH 06-10

  • (01/03/2024)
  • 0

T2-Lịch Sử


 • Luyện đề LS 06-10

  • (04/03/2024)
  • 0

THÁNG 3

T3-Toán


 • Luyện đề số 07 + 08 (Phần toán học, tư duy logic, phân tích số liệu)

  • (07/03/2024)
  • 0
 • Luyện đề số 09 + 10 (Phần toán học, tư duy logic, phân tích số liệu)

  • (10/03/2024)
  • 0

T3-Địa Lí


 • Luyện đề ĐL 06-10

  • (13/03/2024)
  • 0

T3-Hóa


 • Luyện đề HH 06-10

  • (16/03/2024)
  • 0

T3-Vật Lí


 • Chữa đề 5 - 10

  • (19/03/2024)
  • 0

T3-Tiếng Anh


 • Luyện đề 09,10 - phần Ngôn ngữ Tiếng Anh

  • (22/03/2024)
  • 0

T3-Văn


 • Luyện đề 09,10 - phần Ngôn ngữ Tiếng Việt

  • (25/03/2024)
  • 0
Giới thiệu giáo viên
Đinh Văn Tiên
Đinh Văn Tiên -

Với hơn 15 năm kinh nghiệm luyện thi THPTQG, thầy Tiên đã dẫn dắt bao lớp lớp học sinh trường THPT Gia Định cập bến với thành tích cao.

 • Người thầy luôn tận tâm trong từng bài giảng của mình.
 • Truyền tải những trải nghiệm của bản thân, mong muốn học sinh yêu thích hơn môn Sinh Học.
Nguyễn Hoàng Minh Đăng
Nguyễn Hoàng Minh Đăng -

Hạnh phúc lớn nhất của người thầy chính là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò, Địa lí là cầu nối giúp tôi gần gũi và hỗ trợ cho HS mình nhiều hơn.

 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM. Thầy giảng dạy theo hướng khám phá bài học, phát triển năng lực cho học sinh.
 • Thầy chú trọng nhiều đến kĩ năng và liên hệ với thực tế để học sinh thấy được giá trị thực tiễn của môn học.
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Hoài Nam -

Thầy luôn xem học sinh là trung tâm trong lớp học, coi trọng việc thực hành và vận dụng các kiến thức đã được học vào cuộc sống thường ngày.

 • Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM và đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm TP HCM.
 • Có thành tích xuất sắc trong kỳ thi đầu vào cao học với 10đ Cơ sở - 9.5đ Cơ bản + Học bổng hiện kim.

 

Nguyễn Anh Trí
Nguyễn Anh Trí -

Thầy Trí nhận bằng Thạc sĩ năm 2022 và đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Vật lí 12, luyện thi đại học ở trường đạt nhiều thành tích tốt. 

 • “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”.
 • Người giáo viên nhiệt tình, tận tuỵ hướng dẫn các bạn từ những phần lý thuyết đơn giản nhất tới những câu nâng cao.
Huỳnh Hữu Nghị
Huỳnh Hữu Nghị -

Là một thầy giáo vui vẻ, thân thiện và hòa đồng. Quan điểm giảng dạy của thầy: "Người thầy ngoài việc giảng dạy kiến thức còn là một nhà giáo dục". 

 • Giải nhì Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử của Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nhà Giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành năm 2018 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.     
Văn Trịnh Quỳnh An
Văn Trịnh Quỳnh An -

Ankipedia không phải lúc nào cũng đúng, nhưng sẵn sàng cập nhật, không phải là nguồn tài liệu cuối cùng mà sẽ là nguồn tài liệu đầu tiên của học sinh.

 • Bằng khen sinh viên đậu thủ khoa hệ chính quy ngành Sư phạm Ngữ văn.
 • Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận 2018, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Hương Fiona
Hương Fiona -

Phong thái tự tin, vui vẻ, yêu học sinh như con. Bài giảng của cô luôn kết nối giữa kiến thức mới và cũ giúp học sinh dễ ghi nhớ, khắc sâu và vận dụng.

 • Sinh viên xuất sắc toàn khóa 50 (2008- 2012) trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt được thành tích cao trong kì thi THPT quốc gia, đỗ vào các trường Đại học uy tín trên cả nước.
Ngô Quang Minh
Ngô Quang Minh -

Thầy Minh quan niệm: Thay vì một buổi dạy Hóa, hãy coi như đây là một buổi chia sẻ về ứng dụng của Hóa học trong cuộc sống với học sinh. 

 • Thầy có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học.
 • Hàng năm, thầy luôn đặt ra mục tiêu có thể giúp đỡ được trên 100 bạn học sinh có thể học tốt hơn, yêu thích hơn đối với bộ môn Hóa.