Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 10 - Tổng kết: Điều khiển nhân vật trong trò chơi "Vượt mê cung"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 401

Chưa có thông báo nào