Danh mục tài liệu học tập
HOT

Tải APP để nhận nhiều khóa học bổ trợ miễn phí

Like FACEBOOK Để nhận nhiều tài liệu hay

Fanpage của ứng dụng HOCMAI

Hãy "Đăng ký" kênh để xem bài giảng HOCMAI

20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT quốc gia

  • Số trang: 101
  • Lượt đọc: 130031
  • Lượt tải: 5065
  • Tác giả: Sưu tầm
  • 17:50 02/05/2019

Học Mãi chia sẻ bộ tài liệu tổng hợp các chuyên đề tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn miễn phí dành cho các em học sinh. Bộ tài liệu cung cấp 20 chuyên đề kiến thức quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp các năm. Đây chắc chắn là bộ tài liệu không thể thiếu dành cho các em học sinh đang trong giai đoạn ôn tiếng anh thi đại học.

20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT quốc gia

Chuyên đề 1: Các thì trong tiếng Anh

- Thì hiện tại đơn

- Thì hiện tại tiếp diễn

- Thì hiện tại hoàn thành

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Thì quá khứ đơn

- Thì quá khứ tiếp diễn

- Thì quá khứ hoàn thành

- Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Thì tương lai đơn

- Thì tương lai tiếp diễn

- Thì tương lai hoàn thành

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Chuyên đề 3: Danh động từ và động từ nguyên thể

- Lý thuyết

- Động từ nguyên thể

Chuyên đề 4: Câu giả định

- Câu điều kiện

- Các câu dạng If only/Wish

Chuyên đề 5: Câu bị động

- Cách sử dụng

- Cấu trúc câu bị động

Chuyên đề 6: Câu gián tiếp

- Câu trực tiếp, câu gián tiếp 

- Thay đổi câu gián tiếp 

- Các trường hợp không thay đổi thì

Chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ

- Lý thuyết về mệnh đề quan hệ

- Đại từ quan hệ

- Phó từ quan hệ

- Phương pháp làm bài mệnh đề quan hệ

- Rút gọn mệnh đề trạng từ

Chuyên đề 8: So sánh

- So sánh bằng

- So sánh hơn

- So sánh kém

- So sánh nhất

Chuyên đề 9: Liên từ

Chuyên đề 10: Mạo từ

- Mạo từ không xác định

- Mạo từ xác định

- Trường hợp không dùng mạo từ

Chuyên đề 11: Giới từ

- Khái niệm giới từ

- Các loại giới từ

Chuyên đề 12: Các từ, cụm từ diễn tả số lượng

-  Danh sách các từ, cụm từ diễn tả số lượng thường gặp

Chuyên đề 13: Ngữ động từ

- Các trạng từ, giới từ thông dụng trong ngữ động từ

- Các động từ đặc biệt

- Các ngữ động từ không tách ra được

- Các ngữ động từ không có tân ngữ

- Các ngữ động từ có 3 từ

- Các cụm động từ thường gặp trong chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh

Chuyên đề 14: Cấu tạo từ

- Cách thành lập danh từ

- Vị trí của danh từ

- Cách thành lập tính từ

- Vị trí tính từ

- Cách thành lập động từ

- Vị trí của động từ

Chuyên đề 15: Đảo ngữ

Chuyên đề 16: Sự kết hợp từ

Chuyên đề 17: Mệnh đề trạng từ

- Mệnh từ, cụm từ chỉ nhượng bộ

- Mệnh đề chỉ nguyên nhân

- Mệnh đề, cụm từ chỉ mục đích

Chuyên đề 18: Ngữ âm

- Nguyên âm đơn và cách phát âm

- Nguyên âm đôi và cách phát âm

- Phụ âm và các cách phát âm phụ âm

- Âm câm

- Trọng âm

Chuyên đề 19: Kỹ năng đọc