Danh mục tài liệu học tập

Like FACEBOOK Để nhận nhiều tài liệu hay

Hãy "Đăng ký" kênh để xem bài giảng HOCMAI

Tài liệu Lớp 5 (316)

Có 316 tài liệu
Toán
154 20
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
120 18
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
100 12
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
38 7
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập vận tốc, quãng đường, thời gian môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
245 23
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập về phép trừ số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
22 8
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập trừ số đo thời gian môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
54 12
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập Toán liên quan đến tỉ lệ môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
29 7
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập Toán chuyển động môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
18 6
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập Toán chuyển động dạng toán làm chung công việc môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
18 9
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập tính quãng đường trong chuyển động đều môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
33 10
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập Tỉ số phần trăm môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
473 80
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch môn Toán lớp 5 môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
35 5
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập thể tích của hình hộp chữ nhật môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
125 5
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập số thập phân bằng nhau môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
37 4
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập so sánh số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
74 7
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập Ôn tập và bổ sung giải toán môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
17 5
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập nhân số đo thời gian môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
35 7
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập lý thuyết vận tốc môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
21 6
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập luyện tập hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
20 6
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập luyện tập diện tích hình thang_hình tam giác môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
41 6
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập hàng của số thập phân môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
21 5
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập đường tròn, chu vi đường tròn môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
21 4
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập dùng chữ thay số môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Toán
20 6
Tác giả: Sưu tầm

Bài tập diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật môn Toán lớp 5 Xem chi tiết >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  (Tiếp theo)