Luyện thi vào 10 (9 vào 10)

Là gói học bao quát đầy đủ 2 giai đoạn luyện thi vào 10 gồm:
- Giai đoạn 1: Tổng ôn giúp học sinh hệ thống lại kiến thức theo từng chuyên đề.
- Giai đoạn 2: Luyện đề giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng, chiến thuật làm các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi vào 10 các năm gần đây.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Kết quả học tập


     

Đề cương khóa học