Danh mục tài liệu học tập
HOT

Tải APP để nhận nhiều khóa học bổ trợ miễn phí

Zalo OA Hocmai

Hãy "Đăng ký" kênh để xem bài giảng HOCMAI

Đại cương về dòng điện xoay chiều, các dạng bài tập và phương pháp giải

Đại cương về dòng điện xoay chiều, các dạng bài tập và phương pháp giải được thầy Nguyễn Thành Nam biên soạn giúp cho các em học sinh có thể hiểu rõ nhất từ tổng quan tới chi tiết các kiến thức về điện xoay chiều. Tài liệu chia sẻ đầy đủ phương pháp giải quyết các dạng bài từ cơ bản tới nâng cao trong chương dòng điện xoay chiều

Chủ đề I: Đại cương dòng điện xoay chiều

A. Tóm tắt lý thuyết

I. Cách tạo ra suất điện động xoay chiều

1. Từ thông gởi qua khung dây

2. Suất điện động xoay chiều

II. Điện áp xoay chiều - Dòng điện xoay chiều

1. Biểu thức điện áp tức thời

2. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

- Lý thuyết

- Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

3. Độ lệch pha giữa điện áp u và cường độ dòng điện i

4. Giá trị hiệu dụng

5. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R

6. Công suất tỏa nhiệt trên R khi có dòng điện xoay chiều chạy qua

B. Các dạng bài tập đại cương điện xoay chiều

Dạng 1: Xác định suất điện động cảm ứng

Dạng 2: Hướng dẫn giải dạng bài điện xoay chiều bằng mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Dạng 3: Điện lượng qua tiết diện dây dẫn

 

Chủ đề II: Viết biểu thức của U hoặc I

I. Đoạn mạch chỉ có một phần tử

II. Mạch điện không phân nhánh (RLC)

III. Phương pháp dùng số phức tìm biểu thức i hoặc u với máy tính

 

Chủ đề III: Quan hệ giữa các điện áp hiệu dụng

I. Phương pháp giải bằng công thức

II. Phương pháp giải bằng máy tính bỏ túi

 

Chủ đề IV: Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều

I. Công suất mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC

1. Công suất tiêu thụ trong mạch RLC không phân nhánh

2. Ý nghĩa của hệ số công suất

3. Các dạng bài tập

II. Mạch không phân nhánh RLrC (Cuộn dây không thuần cảm có r)

1. Công suất tiêu thụ trong mạch RrLC không phân nhánh (cuộn dây là L,r)

2. Công suất tiêu thụ cực đại của cả đoạn mạch R thay đổi 

3. Công suất tiêu thụ cực đại trên R

4. Tổng hợp các công thức giải nhanh (Slide trang 72)

III. Hệ số công suất mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Hướng dẫn xác định hệ số công suất bằng máy tính bỏ túi

 

Chủ đề V: Cuộn dây không cảm thuần có điện trở hoạt động (Cuộn r, L)

1. Xét cuộn dây không cảm thuần

2. Mạch RLrC không phân nhánh

3. Ví dụ và các dạng bài tập

 

Chủ đề VI: Hiện tượng cộng hưởng điện

1. Phương pháp chung giải bài tập (Slide trang 81)

2. Một số ví dụ và các dạng bài 

 

Chủ đề VII: Độ lệch pha

1. Phương pháp chung giải bài tập (Slide trang 84)

2. Xác định các đại lượng khi biết hai đoạn mạch có điện áp cùng phan, vuông pha

3. Xác định các đại lượng khi biết hai đoạn mạch có điện áp lệch pha góc bất kỳ

 

Chủ đề VIII: Bài toán ngược xác định R, L, C

1. Phương pháp chung giải bài tập (Slide trang 100)

2. Ví dụ và các dạng bài tập

 

Chủ đề IX: Cực trị - Xác định giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng khi thay đổi thông số của mạch

1. Các công thức của điện áp hiệu dụng cực đại khi thông số của mạch thay đổi (Slide trang 107)

2. Công thức thường gặp cần nhớ khi L, C, f thay đổi (không cộng hưởng) (slide trang 107)

3. Phương pháp giải dạng bài tập xác định giá trị cực đại Umax khi thay đổi L, C hoặc f

4. Các công thức cực trị trong điện xoay chiều (Slide trang 112)

 

Chủ đề X: Bài toán hộp đen X

1. Một số lưu ý

2. Phương pháp giải bài tập (Slide trang 154)

 

Phụ lục: Toàn bộ các công thức điện xoay chiều (Slide trang 171)

 

Để xem chi tiết toàn bộ kiến thức và phương pháp giải các dạng bài về điện xoay chiều, các em học sinh có thể xem và download tài liệu phía bên dưới.

 

Bên cạnh đó, các em học sinh có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Sóng cơ vật lý 12

Tất cả công thức Vật Lý 12

Sơ đồ tư duy vật lý 12

Trọng tâm lý thuyết Vật lý 12