Học tốt Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Khóa học dành riêng cho học sinh lớp 7 đang theo học Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học

Thay vì học thụ động đọc - chép, các bạn sẽ cùng thầy Nguyễn Quyết Thắng và cô Nguyễn Mai Quỳnh hoàn thành các nhiệm vụ trong bài học ở khóa Học tốt Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Khóa học bao gồm 10 chương: Số hữu tỉ; Số thực; Góc và đường thẳng song song; Tam giác bằng nhau; Thu thập và biểu diễn dữ liệu; Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ; Biểu thức đại số và đa thức một biến; Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố; Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác; Một số hình khối trong thực tiễn, trong đó mỗi bài học đều bám sát theo trình tự sách giáo khoa Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với mỗi nội dung học tập, giáo viên sẽ từng bước giúp học sinh gắn kiến thức được học vào cuộc sống, từng bước chủ động chiếm lĩnh tri thức, hình thành năng lực toán học. Hệ thống video bài giảng và bài tập được thiết kế sinh động và đa dạng hình thức thể hiện, nội dung được giáo viên biên soạn kĩ lưỡng song song 2 nội dung Lí thuyết và Thực hành. Học sinh chỉ cần chăm chỉ cùng thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành hệ thống bài tập sẽ đạt được hiệu quả học tập tốt nhất!

Các bạn đang theo học Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hãy tham gia khóa học này để có những giờ học bổ ích!

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần in phiếu học tập trước khi bắt đầu bài học
 • Đọc trước văn bản/xem trước nội dung nhắc nhở sau mỗi tiết học liền trước, trước khi bắt đầu vào tiết học mới
 • Xem kĩ mục tiêu học tập để có thể tự đánh giá bản thân sau mỗi bài học

Kết quả học tập

 • Kiến thức: Chắc kiến thức và thành thạo các phương pháp, kĩ năng thiết yếu để giải quyết mọi dạng bài trong các bài kiểm tra hoặc các kỳ thi.
 • Kĩ năng:
  • Phát triển tư duy toán học: tư duy và lập luận toán học; tư duy mô hình hoá toán học; tư duy giải quyết vấn đề toán học.
  • Được hình thành các năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình Toán học 7 bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực khác.
  • Phát triển các kĩ năng khác: kĩ năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng trình bày, phản biện, dự đoán, giao tiếp, diễn đạt...

Đối tượng

 • Học sinh lớp 7 đang theo học Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo cách dạy để hướng dẫn con mình tự học.
 • Giáo viên muốn tham khảo để chuẩn bị cho bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

Chương I. Số hữu tỉ

Ôn tập chương I


Chương III. Góc và đường thẳng song song

Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc


 • Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (P1)

  • (04/07/2022)
  • 6
 • Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (P2)

  • (06/07/2022)
  • 2
 • Luyện tập về Góc ở vị trí đặc biệt -Tia phân giác của một góc (P1)

  • (08/07/2022)
  • 3
 • Luyện tập về Góc ở vị trí đặc biệt -Tia phân giác của một góc (P2)

  • (10/07/2022)
  • 4

Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết


 • Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

  • (12/07/2022)
  • 1

Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song


 • Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

  • (14/07/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Hai đường thẳng song song và Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (P1)

  • (18/07/2022)
  • 7
 • Luyện tập về Hai đường thẳng song song và Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (P2)

  • (16/07/2022)
  • 6

Bài 11. Định lí và chứng minh định lí


 • Bài 11. Định lí và chứng minh định lí

  • (20/07/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Định lí và chứng minh định lí

  • (22/07/2022)
  • 1

Ôn tập chương III


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (24/07/2022)
  • 1
 • Ôn tập chương III (P1)

  • (26/07/2022)
  • 1
 • Ôn tập chương III (P2)

  • (28/07/2022)
  • 1

Chương IV. Tam giác bằng nhau

Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác


 • Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác

  • (30/07/2022)
  • 3
 • Luyện tập về Tổng các góc trong một tam giác

  • (01/08/2022)
  • 7

Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.


 • Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

  • (03/08/2022)
  • 3
 • Luyện tập về Hai tam giác bằng nhau - Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

  • (05/08/2022)
  • 5

Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác


 • Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

  • (07/08/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

  • (09/08/2022)
  • 1

Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


 • Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

  • (11/08/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

  • (13/08/2022)
  • 1

Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng


 • Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (P1)

  • (15/08/2022)
  • 1
 • Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (P2)

  • (17/08/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Tam giác cân - Đường trung trực của đoạn thẳng (P1)

  • (19/08/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Tam giác cân - Đường trung trực của đoạn thẳng (P2)

  • (21/08/2022)
  • 1

Ôn tập chương IV


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (23/08/2022)
  • 1
 • Ôn tập chương IV (P1)

  • (25/08/2022)
  • 1
 • Ôn tập chương IV (P2)

  • (27/08/2022)
  • 1

Chương V. Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu


 • Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu

  • (29/08/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Thu thập và phân loại dữ liệu

  • (31/08/2022)
  • 1

Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn


 • Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn

  • (02/09/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Biểu đồ hình quạt tròn

  • (04/09/2022)
  • 1

Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng


 • Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng

  • (06/09/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Biểu đồ đoạn thẳng

  • (08/09/2022)
  • 1

Ôn tập chương V


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (10/09/2022)
  • 1
 • Ôn tập chương V (P1)

  • (12/09/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương V (P2)

  • (14/09/2022)
  • 0

CHƯƠNG VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Bài 20. Tỉ lệ thức


 • Bài 20. Tỉ lệ thức

  • (16/09/2022)
  • 0

Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


 • Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (P1)

  • (18/09/2022)
  • 6
 • Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (P2)

  • (18/09/2022)
  • 6
 • Luyện tập về Tỉ lệ thức và Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (P1)

  • (20/09/2022)
  • 6
 • Luyện tập về Tỉ lệ thức và Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (P2)

  • (22/09/2022)
  • 4

Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận


 • Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận

  • (24/09/2022)
  • 8
 • Luyện tập về Đại lượng tỉ lệ thuận

  • (26/09/2022)
  • 3

Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch


 • Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch

  • (28/09/2022)
  • 1
 • Luyện tập về Đại lượng tỉ lệ nghịch

  • (30/09/2022)
  • 3

Ôn tập chương VI


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (02/10/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VI (P1)

  • (04/10/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VI (P2)

  • (06/10/2022)
  • 0

Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến

Bài 24. Biểu thức đại số


 • Bài 24. Biểu thức đại số

  • (08/10/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Biểu thức đại số

  • (10/10/2022)
  • 2

Bài 25. Đa thức một biến


 • Bài 25. Đa thức một biến

  • (12/10/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Đa thức một biến

  • (14/10/2022)
  • 4

Bài 26. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến


 • Bài 26. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

  • (16/10/2022)
  • 4
 • Luyện tập về Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

  • (18/10/2022)
  • 3

Bài 27. Phép nhân đa thức một biến


 • Bài 27. Phép nhân đa thức một biến

  • (20/10/2022)
  • 0

Bài 28. Phép chia đa thức một biến


 • Bài 28. Phép chia đa thức một biến

  • (22/10/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P1)

  • (24/10/2022)
  • 4
 • Luyện tập về Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P2)

  • (26/10/2022)
  • 4

Ôn tập chương VII


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (28/10/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VII (P1)

  • (30/10/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VII (P2)

  • (01/11/2022)
  • 0

Chương VIII. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Bài 29. Làm quen với biến cố


 • Bài 29. Làm quen với biến cố

  • (03/11/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Làm quen với biến cố

  • (05/11/2022)
  • 0

Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố


 • Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố

  • (07/11/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Làm quen với xác suất của biến cố

  • (09/11/2022)
  • 0

Ôn tập chương VIII


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (11/11/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VIII (P1)

  • (13/11/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương VIII (P2)

  • (15/11/2022)
  • 0

Chương IX. Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của một tam giác


 • Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của một tam giác

  • (17/11/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của một tam giác

  • (19/11/2022)
  • 0

Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên


 • Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

  • (21/11/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

  • (23/11/2022)
  • 0

Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác


 • Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

  • (25/11/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

  • (27/11/2022)
  • 0

Bài 34. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác


 • Bài 34. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác (P1)

  • (29/11/2022)
  • 0
 • Bài 34. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác (P2)

  • (01/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác (P1)

  • (03/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác (P2)

  • (05/12/2022)
  • 0

Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác


 • Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác (P1)

  • (07/12/2022)
  • 0
 • Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác (P2)

  • (09/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác (P1)

  • (11/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác (P2)

  • (13/12/2022)
  • 0

Ôn tập chương IX


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (15/12/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương IX (P1)

  • (17/12/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương IX (P2)

  • (19/12/2022)
  • 0

Thí nghiệm/Thực hành một số phần mềm toán học


 • Thí nghiệm/Thực hành một số phần mềm toán học

  • (21/12/2022)
  • 1

Chương X. Một số hình khối trong thực tiễn

Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương


 • Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (P1)

  • (23/12/2022)
  • 4
 • Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (P2)

  • (25/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

  • (27/12/2022)
  • 2

Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác


 • Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (P1)

  • (29/12/2022)
  • 0
 • Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (P2)

  • (31/12/2022)
  • 0
 • Luyện tập về Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

  • (31/12/2022)
  • 6

Ôn tập chương X


 • Hoạt động Thí nghiệm/Thực hành và trải nghiệm

  • (31/12/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương X (P1)

  • (31/12/2022)
  • 0
 • Ôn tập chương X (P2)

  • (31/12/2022)
  • 0
Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Quyết Thắng -

Thầy Nguyễn Quyết Thắng luôn đặt mình vào vị trí của học sinh để giảng dạy, thầy mong muốn giúp các em hiểu rõ vấn đề một cách đơn giản và nhanh chóng nhất!

 • Thầy Nguyễn Quyết Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐHKHTN - ĐHQGHN.
 • Thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HSG cả môn Toán và Vật lí. 
Nguyễn Thị Mai Quỳnh
Nguyễn Thị Mai Quỳnh -

Trong giảng dạy cô luôn chú trọng dạy cho học sinh phát triển tư duy để không chỉ giải một bài toán, mà còn có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày. 

- Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh tốt nghiệp Khoa Toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời cô cũng tốt nghiệp khoa Vật lí của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cô được nhiều phụ huynh, học sinh biết đến với vai trò là một giáo viên trẻ và uy tín trong lĩnh vực luyện thi học sinh giỏi Toán cấp quận/huyện; luyện thi vào các lớp chuyên Toán của các trường như THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THCS - THPT Lương Thế Vinh, Chuyên Khoa học Tự nhiên...

- Một số thành tích của cô:

+ 2 năm liền nhận học bổng của Giáo sư Hitoshi Murakami - Viện Công nghệ Tokyo Nhật bản dành cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc.;

+ Năm 2011-2012 nhận học bổng của tập đoàn Toshiba chắp cánh tài năng trẻ;

+ Học bổng Dongbu - Hàn Quốc dành cho Sinh viên vượt khó;

+ 3 năm liền nhận học bổng dành cho sinh viên giỏi của trường.