HM10 Phòng luyện Tiếng Anh

Rèn phương pháp, luyện kĩ năng và tâm lí phòng thi với ngân hàng câu hỏi bám sát cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên.

Mô tả khóa học

Nhằm giúp các em học sinh được thực hành các kiến thức đã học và rèn luyện để phát triển phương pháp ,kĩ năng làm bài, Phòng luyện HM10 môn Tiếng Anh cung cấp:
  • Ngân hàng câu hỏi đồ sộ với các dạng bài bám sát cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên của từng tình, thành phố giúp học sinh rèn luyện phương pháp và kĩ năng làm bài.
  • Hai hình thức luyện tập: Tự luyện và kiểm tra.
    • Với hình thức Tự luyện: Học sinh được luyện tập theo từng chuyên đề kiến thức bám sát phạm vi thi vào 10.
    • Với hình thức Kiểm tra: Học sinh được thỏa thích làm các đề kiểm tra chất lượng nhất, bám sát nhất với cấu trúc đề thi vào 10 không chuyên của từng tỉnh, thành phố. Từ đó giúp học sinh được tiếp xúc, cọ sát và rèn luyện kĩ năng làm bài như kĩ năng phân bố thời gian, kĩ năng kiểm soát tâm lí phòng thi,... đồng thời phát hiện ra những "lỗ hổng" kiến thức để kịp thời ôn tập lại.
  • Sau khi làm bài, học sinh được cung cấp đáp án và hướng dẫn giải cho 100% các câu hỏi trong phòng luyện.

Đối tượng

Học sinh đang ôn thi vào lớp 10 không chuyên đã trang bị tương đối đầy đủ các kiến thức cơ bản lớp 9.

Hướng dẫn học tập

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Hướng dẫn học tập


Tự luyện

ĐẠI TỪ VÀ LƯỢNG TỪ - Tự luyện


GIỚI TỪ - Tự luyện


CHỨC NĂNG GIAO TIẾP - Tự luyện


MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ - Tự luyện


CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ƯỚC - Tự luyện


CÂU BỊ ĐỘNG - Tự luyện


CÂU TƯỜNG THUẬT - Tự luyện


DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ - Tự luyện


CÂU HỎI ĐUÔI - Tự luyện


ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU - Tự luyện


CÂU SO SÁNH - Tự luyện


LƯỢNG TỪ - Tự luyện


SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ - Tự luyện


LOẠI TỪ - Tự luyện


TÌM LỖI SAI - Tự luyện


TỪ ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA - Tự luyện


TÌM CÂU ĐỒNG NGHĨA - Tự luyện


VIẾT EMAIL - Tự luyện


VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI - Tự luyện


Kiểm tra

NHÓM TỈNH 05 (THANH HÓA, PHÚ THỌ, QUẢNG NINH, LAI CHÂU, PHÚ YÊN, AN GIANG, HÀ TĨNH, BÌNH THUẬN, TP.HCM, BẮC GIANG) - Kiểm tra


Đề cương khóa học