Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học (PEN-C)

Nhóm N2

Giáo viên dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó. Khóa học phù hợp với những học sinh cần ôn kĩ, tỉ mỉ theo phương châm học tới đâu chắc điểm tới đó.

PEN-C Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

PEN-C Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022

Nhóm N3

Giáo viên hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nhưng không xoáy sâu vào các phần kiến thức dễ mà dành thời gian cho việc rèn luyện để chinh phục các phần kiến thức khó. Phù hợp với học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022