Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Vật lí

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Vật lí

Nhóm N2_PEN I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

PEN-I Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Nhóm N3_PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

PEN-I Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Vật lí

PENBOOK luyện đề môn Vật lí

Học phí khóa học: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Vật lí

Video dạng bài PENBOOK môn Vật lí

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI