Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học (PEN-C)

Nhóm N3

Giáo viên hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nhưng không xoáy sâu vào các phần kiến thức dễ mà dành thời gian cho việc rèn luyện để chinh phục các phần kiến thức khó. Phù hợp với học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022