Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Toán

PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh được rèn kỹ năng, luyện phương pháp, thành thạo mọi dạng bài thông qua hệ thống đề thi chuẩn cấu trúc. 

PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
Giáo viên: Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Toán

PENBOOK luyện đề môn Toán

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Toán

Video dạng bài PENBOOK môn Toán

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI