Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Toán

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Toán

Nhóm N2_PEN I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Nhóm N3_PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-I Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Toán

PENBOOK luyện đề môn Toán

Học phí khóa học: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Toán

Video dạng bài PENBOOK môn Toán

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI