Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Tiếng Anh

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Tiếng Anh

Nhóm N2_PEN I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó (Học sinh trung bình – trung bình khá nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PEN-I Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
PEN-I Tiếng Anh - Cô Đặng Thảo Trang

PEN-I Tiếng Anh - Cô Đặng Thảo Trang

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

Nhóm N3_PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

PEN-I Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Cô Hương Fiona
PEN-I Tiếng Anh - Cô Hằng Nga

PEN-I Tiếng Anh - Cô Hằng Nga

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
Giáo viên: Cô Hằng Nga

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Tiếng Anh

PENBOOK luyện đề môn Tiếng Anh

Học phí khóa học: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Tiếng Anh

Video dạng bài PENBOOK môn Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI