Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Tiếng Anh

PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh được rèn kỹ năng, luyện phương pháp, thành thạo mọi dạng bài thông qua hệ thống đề thi chuẩn cấu trúc. 

PEN-I Tiếng Anh - Cô Đặng Thảo Trang

PEN-I Tiếng Anh - Cô Đặng Thảo Trang

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
PEN-I Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

PEN-I Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
Giáo viên: Cô Hương Fiona

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Tiếng Anh

PENBOOK luyện đề môn Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Tiếng Anh

Video dạng bài PENBOOK môn Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI