Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Sinh học

PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh được rèn kỹ năng, luyện phương pháp, thành thạo mọi dạng bài thông qua hệ thống đề thi chuẩn cấu trúc. 

PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
PEN-I Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

PEN-I Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Sinh học

PENBOOK luyện đề môn Sinh học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Sinh học

Video dạng bài PENBOOK môn Sinh học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI