Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Sinh học

Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Sinh học

Nhóm N3_PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện phù hợp với nhóm học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức dễ, xoáy sâu vào các phần kiến thức, dạng bài khó (Học sinh khá – giỏi nên học nhóm khoá học này).

PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021
PEN-I Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

PEN-I Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 15-07-2021

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Sinh học

PENBOOK luyện đề môn Sinh học

Học phí khóa học: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Sinh học

Video dạng bài PENBOOK môn Sinh học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI