Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán (PEN-C)

Nhóm N2

Giáo viên dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó. Khóa học phù hợp với những học sinh cần ôn kĩ, tỉ mỉ theo phương châm học tới đâu chắc điểm tới đó.

PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022

Nhóm N3

Giáo viên hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nhưng không xoáy sâu vào các phần kiến thức dễ mà dành thời gian cho việc rèn luyện để chinh phục các phần kiến thức khó. Phù hợp với học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Giáo viên: Thầy Lê Anh Tuấn