Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Hóa học

PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Với mục tiêu giúp học sinh được rèn kỹ năng, luyện phương pháp, thành thạo mọi dạng bài thông qua hệ thống đề thi chuẩn cấu trúc. 

PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024
PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2024

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Hóa học

PENBOOK luyện đề môn Hóa học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Hóa học

Video dạng bài PENBOOK môn Hóa học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI