Trang chủ Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-I môn Hóa học

Nhóm N2_PEN I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Giáo viên dạy lại, ôn kĩ và đầy đủ các kiến thức theo trình tự từ dễ tới khó. Khóa học phù hợp với những học sinh cần ôn kĩ, tỉ mỉ theo phương châm học tới đâu chắc điểm tới đó. 

PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2021

Nhóm N3_PEN-I

Là nhóm khóa học bao gồm 2 thành phần: Video bài giảng chữa đề và Phòng luyện. Giáo viên hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nhưng không xoáy sâu vào các phần kiến thức dễ mà dành thời gian cho việc rèn luyện để chinh phục các phần kiến thức khó. Phù hợp với học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh.

PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2021

PEN-BOOK

PENBOOK luyện đề môn Hóa học

PENBOOK luyện đề môn Hóa học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Video dạng bài PENBOOK môn Hóa học

Video dạng bài PENBOOK môn Hóa học

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI