Nâng cao Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 4
  • Bài 5 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong Tiếng Việt

Bài 3. Luyện tập chung

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 111


Sau khi đã nắm vững hết các kiến thức về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, các em hãy cùng nhau làm bài tập tại Phiếu bài tập để xem mình đã nắm vững được bao nhiêu kiến thức nhé! Cùng bắt đầu nào các em!

Chưa có thông báo nào